Τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) περιλαμβάνει νέο blog post  που “ανέβηκε” στην ιστοσελίδα του επί κεφαλής εταίρου του προγράμματος (Ακαδημία Επιστημών Βουδαπέστης) και το οποίο “υπογράφει” ο κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Δημήτρης Σωτηρόπουλος.

Όπως αναφέρει ο κ. Σωτηρόπουλος μεταξύ άλλων στο κείμενό του: “Παρότι οι λαϊκιστές ισχυρίζονται πως είναι οι γνήσιοι αντιπρόσωποι του λαού, στην πράξη, με το που αναλαμβάνουν την εξουσία, εφαρμόζουν στρατηγικές για την υποστήριξη  πολύ επιλεγμένων μόνο κατηγοριών και ομάδων πληθυσμού.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος DEMOS, υπενθυμίζεται, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο κυβερνούν οι λαϊκιστές, μέσα από τον έλεγχο υποθέσεων που αφορούν το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις της λαϊκιστικής διακυβέρνησης.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο του κ. Σωτηρόπουλου, στα αγγλικά, εδώ.