Μπορείτε να διαβάσετε το Κείμενο Πολιτικής 21/2012 του Δρος Θεόδωρου Τσακίρη με θέμα: «Η ενεργειακή διάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».