Τα ισλαμικά χρηματοοικονομικά αρχίζουν σταδιακά να αποκτούν θέση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το συγκεκριμένο κείμενο εργασίας αναλύει αν αυτά τα ισλαμικά χρηματοοικονομικά μπορούν να εισαχθούν στην Ελλάδα πάνω στη βάση ποσοτικών και ποιοτικών παραδειγμάτων.

Κείμενο Εργασίας 74/2016: Embracing Islamic Finance in Greece: A preliminary analysis

Συγγραφέας: Δρ. Ευάγγελος Βενέτης