Οι δεξαμενές σκέψεις αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα για τη μελέτη και κατανόηση των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας, αλλά και των πολιτικών και κοινωνικών δομών κάθε κράτους. Στην παρούσα μελέτη του κ. Παντελή Τουλουμάκου παρουσιάζονται αναλυτικά, 33 τουρκικά think tanks, οι τομείς ενδιαφέροντός τους, αλλά και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις τους. Έμφαση έχει, επίσης, δοθεί στις γεωγραφικές περιοχές και στα θέματα όπου επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο το ερευνητικό ενδιαφέρον αυτών των δεξαμενών σκέψης, προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτό ποια ζητήματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της τουρκικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.