Συγγραφέας: Έφη Φωκά

Δημοσιεύτηκε στο:  New Diversities, 2015, Vol. 17, No. 1, 47-62

Τα σημεία διασταύρωσης μεταξύ θρησκείας και νόμου διαπερνούν ολοένα και περισσότερο τη δημόσια σφαίρα. Από την απαγόρευση της μπούρκας έως και τον γάμο ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου, μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στη θρησκεία και την εθνική ταυτότητα (είτε «αρνητική», όπως στη γαλλική περίπτωση, είτε «θετική» όπως στην περίπτωση της Ελλάδας), μπορεί να βρεθεί συχνά ως κεντρικός παράγοντας. Με βάση την εμπειρική έρευνα που διεξάγεται για τον πλουραλισμό και τη θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα και σε άλλες ορθόδοξες χώρες, το άρθρο αυτό επιδιώκει να εντοπίσει την σύνδεση θρησκείας-εθνικής ταυτότητας εντός της γκρίζας περιοχής στη διασταύρωση μεταξύ θρησκείας και νόμου.