Στις Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 3/2011 ο Νίκος Κουτσιαράς επισημαίνει ότι οι αποφάσεις της θερινής συνόδου των αρχηγών των κρατών μελών της ευρωζώνης, ίσως για πρώτη φορά, θεωρήθηκαν από αρκετούς ειδικούς, έστω με κάμποσες επιφυλάξεις, ως θετικές, δηλαδή, δυνάμει λυσιτελείς έναντι της κρίσης του δημοσίου χρέους και, πιθανώς, ενισχυτικές της οικονομικής, θεσμικής και πολιτικής συνοχής και, επομένως, της διακυβέρνησης της ευρωζώνης. Είναι έτσι άραγε; Ας επιχειρήσουμε έναν σύντομο, μα όχι τυχαίως δομημένο, απολογισμό.

Δείτε το κείμενο σε PDF

Νίκος Κουτσιαράς

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών