• Τα κράτη αντιμετωπίζουν δυσκολίες προκειμένου να προσφύγουν σε διεθνή όργανα επίλυσης διαφορών λόγω περιορισμών στη δικαιοδοσία τους. 
  • Η Αρμενία έχει προσφύγει σε πολλαπλά όργανα επίλυσης διαφορών ως προς τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. 
  • Τα αποτελέσματα αυτών των προσφυγών είναι υπό αμφισβήτηση όταν αντιπαραβάλλονται με την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο. 
  • Η πρακτική των πολλαπλών προσφυγών δίχως να περιλαμβάνουν τον πυρήνα της διαφοράς έχει υιοθετηθεί κατά το παρελθόν και από τη Γεωργία και από την Ουκρανία καθώς και από άλλα κράτη. 
  • Τα αποτελέσματα σε αυτές τις υποθέσεις δεν είναι ομοιογενή μέχρι στιγμής. 
  • Ενώ είναι αλήθεια ότι αυτές οι απόπειρες δεν είναι πάντα επιτυχημένες τα κράτη επιμένουν σε αυτή την οδό αποδεικνύοντας έτσι ότι η νομική διαδικασία αντικατοπτρίζει την πολιτική και την στρατιωτική πραγματικότητα οι οποίες δεν μπορούν να αποκοπούν από αυτήν.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Ηλίας Πλακοκέφαλος, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).