Το ζήτημα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων και ιδιαίτερα με στόχο την προώθηση της Αποκέντρωσης και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απασχολεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια τον δημόσιο διάλογο. Η αναγκαιότητα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων είναι πλέον “κοινός τόπος”, τόσο σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά οι σχετικές απόψεις και προτάσεις διίστανται μεταξύ τους και δεν διαφαίνεται με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συντεθούν, δίνοντας τη δυνατότητα στο πολιτικο-διοικητικό σύστημά μας να αναλάβει μια κοινά αποδεκτή πολιτική, νομική και επιχειρησιακή πρωτοβουλία.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) εξέδωσαν από κοινού την μελέτη “Η Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα από την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων στο Πεδίο της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα”. Ο βασικός στόχος της Μελέτης είναι η αποτίμηση και η συμπύκνωση της εμπειρίας από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας τη Μεταπολιτευτική περίοδο (1975–2020), ώστε η εμπειρία αυτή να αποτελέσει τη βάση της επόμενης σημαντικής διοικητικής μεταρρύθμισης συνολικά στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα.

Συντάκτης της μελέτης ο Παναγιώτης Μαΐστρος, ερευνητική ομάδα ο Ράλλης Γκέκας, ο Γιάννης Γούπιος και η Δήμητρα Κουτσούρη.

Διαβάστε την σύνοψη των προτάσεων της μελέτης εδώ και τη σύντομη περίληψη εδώ.

Η συνολική μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.