Ο Marc Pierini, πρώην πρέσβης της ΕΕ στην Τουρκία (2006-2011), εγκαινιάζει τη σειρά πρωτότυπων δημοσιεύσεων του νέου Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τουρκία.

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, η σχέση της Τουρκίας με τη Δύση, ιδίως με την Ευρώπη, έχει γίνει όλο και πιο προβληματική. Οι εσφαλμένες οικονομικές πολιτικές της Τουρκίας και οι δραστικές πολιτικές επιλογές προς τον αυταρχισμό έχουν προκαλέσει μια ουσιαστική αποσύνδεση της οικονομίας της από τα δυτικά της ερείσματα. Εν τω μεταξύ, η επερχόμενη στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας θα συμβάλει σημαντικά στην ικανότητα προβολής της δύναμης της στο εγγύς εξωτερικό. Τον τελευταίο καιρό, η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χειροτερέψει, κυρίως λόγω στρατιωτικών απειλών που σχετίζονται με το θέμα των θαλασσίων συνόρων. Περισσότερο από την ουσία αυτής της διαφοράς, το αφήγημα που χρησιμοποιεί η τουρκική ηγεσία φαίνεται να αποτρέπει μια ταχεία επίλυση.

  • Από τη σκοπιά μιας δυτικής κυβέρνησης, η Τουρκία είναι σήμερα ένα πλήρως αυταρχικό καθεστώς, όπου η βασική συνταγματική αρχιτεκτονική και η νομική πρακτική δεν αντιστοιχούν με τις δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης ή της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού.
  • Τα έτη 2018 και 2019 σηματοδότησαν το τέλος του μονοπωλίου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην τουρκική πολιτική και ένα σοβαρό χτύπημα στο προσωπικό κύρος του Προέδρου.
  • Οι εσφαλμένες οικονομικές πολιτικές και οι δραστικές επιλογές διακυβέρνησης έχουν προκαλέσει ουσιαστική αποσύνδεση της οικονομίας της Τουρκίας από τα δυτικά της ερείσματα.
  • Η επερχόμενη στρατιωτική ανάπτυξη της Τουρκίας θα αλλάξει ουσιαστικά την ικανότητα προβολής της δύναμης της στο εγγύς εξωτερικό.
  • Η αναζήτηση της Τουρκίας για πραγματική ανεξαρτησία είναι πολύπλευρη (οικονομική, στρατιωτική, διπλωματική), αλλά συνεπάγεται επίσης και σημαντικούς περιορισμούς.
  • Από δυτική σκοπιά, η επιλογή της Τουρκίας για ίση απόσταση από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις είχε ως αποτέλεσμα μια διπολική εξωτερική πολιτική, η ασυνέπεια της οποίας παραβλέπεται σε μεγάλο βαθμό από δυτικούς ηγέτες και αναλυτές.
  • Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Δύσης, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθούν να έχουν τεράστιες δυνατότητες σε πολλούς τομείς, από την οικονομία έως την εκπαίδευση, από τον πολιτισμό έως την ασφάλεια. Η γεωγραφία δεν θα αλλάξει -απλώς καθιστά απαραίτητη την αμοιβαία κατανόηση. Αλλά η επιστροφή στην ομαλότητα πιθανόν να καθυστερήσει.

Μπορείτε να διαβάσετε το Κείμενο Πολιτικής εδώ.