Ντία Αναγνώστου

eds. Jeroen Temperman, T. Jeremy Gunn και Malcolm D. Evans, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ελευθερία Θρησκείας ή Πίστεως: Τα 25 Χρόνια από τον Κοκκινάκη, Brill, 2019, 388-418

Διαθέσιμο εδώ.