Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει σταθερή στην κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας στρατηγικής “εξισορροπητικής δέσμευσης” της Τουρκίας προκειμένου να την κρατήσει προσδεδεμένη στο ευρύτερο ευρωατλαντικό πλαίσιο. Η Τελωνειακή Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Η στρατηγική της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όχι μόνον την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το μέλλον των ευρω-τουρκικών σχέσεων καθώς και τη μεταναστευτική πρόκληση. Η αναθεώρηση της υπάρχουσας Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τόσο τις υφιστάμενες ελλείψεις και δυσλειτουργίες όσο και ενδεχόμενες μελλοντικές προθέσεις της Τουρκίας να επιχειρήσει και πάλι την “εργαλειοποίηση” του μεταναστευτικού μέσω της εκμετάλλευσης προσφύγων και μεταναστών. Ως σταθερός υποστηρικτής μιας σχέσης ΕΕ-Τουρκίας που θα βασίζεται σε κανόνες, η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής “εξισορροπητικής εμπλοκής” της Τουρκίας μέσω της συνδιαμόρφωσης της νέας σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Μπορείτε να διαβάσετε το Κείμενο Πολιτικής που υπογράφει ο Παναγιώτης Τσάκωνας, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφάλειας & ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εδώ (στα Αγγλικά).