Η Άνα Κρστινόβσκα και ο Μπλεντάρ Φετά είναι οι συγγραφείς ενός ερευνητικού κειμένου το οποίο εξετάζει την επιρροή της Κίνας στη διαδικασία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

Η συγκεκριμένη μελέτη ερευνά την επιρροή που έχει η παρουσία και οι  δραστηριότητες της Κίνας στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων. Από τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003, μόνο η Κροατία έχει κατάφερε να ενταχθεί στην ΕΕ, ενώ οι άλλες χώρες της περιοχής παραμένουν υποψήφιες για ένταξη, με ελάχιστες προοπτικές να ενταχθούν έως το 2030.

Εξετάζοντας το κάθε ενταξιακό κεφάλαιο χωριστά, η μελέτη διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική προσέγγιση της Κίνας στην περιοχή επηρεάζει συγκεκριμένους τομείς, υποστηρίζοντας ή υπονομεύοντας τη διαδικασία ένταξης των χωρών στην ΕΕ. Διερευνά επίσης τους λόγους που οδηγούν σε συγκεκριμένες επιρροές και αποτελέσματα, έχοντας υπόψη την εξωτερική πολιτική της Κίνας, την εσωτερική πολιτική και οικονομική κατάσταση στην κάθε χώρα και τις τρέχουσες  γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο στόχος είναι να παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη και διακρατική ανάλυση του αντίκτυπου της Κίνας στην περιοχή και να εντοπιστούν τομείς όπου οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μπορούν να εξαλείψουν ή να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες ή να αξιοποιήσουν πιθανές συνέργειες, με τελικό στόχο την καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της εμπλοκής της Κίνας και της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

H μελέτη αυτή αποτελεί κοινή δημοσίευση του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung, του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfried Martens και της ESTIMA. Έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μπορείτε να διαβάσετε το ερευνητικό κείμενο εδώ.