Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 04/2013 ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, υπεύθυνος του προγράμματος «Γεωπολιτική της Ενέργειας» στο ΕΛΙΑΜΕΠ αναλύει τις συμφωνίες της διεθνούς εταιρείας Ναμπούκο με την κοινοπραξία Σαχ Ντενίζ.