Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 17/2013 ο Δρ. Ευάγγελος Βενέτης, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ αναλύει τις ιρανικές προεδρικές εκλογές της 14ης Ιουνίου 2013.