Παρακολουθώντας την πορεία προς τις αλβανικές εκλογές του Ιουνίου 2013 το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ  έχει δημιουργήσει παρατηρητήριο παρακολούθησής τους. Το πρώτο Ενημερωτικό Σημείωμα αναλύει το εκλογικό σύστημα στην Αλβανία και περιέχει στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων από το 1990 και μετά.