Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 31/2012 ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης αναλύει τη σημασία της εξαγωγικής μεταστροφής του Ισραήλ.