Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 36/2012 ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, υπεύθυνος του προγράμματος «Γεωπολιτική της Ενέργειας» στο ΕΛΙΑΜΕΠ αναλύει τις μελλοντικές επιλογές εξαγωγών φυσικού αερίου για το Ισραήλ.