Στο ενημερωτικό σημείωμα 6/2011 ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης αναλύει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις σε ενεργειακό επίπεδο και επεξεργάζεται τον αντίκτυπό τους στην ελληνική πολιτική. Το κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Τίτλος Η μάχη των αγωγών και η ανάγκη εναλλακτικού σχεδίου για την Ελλάδα
Συγγραφέας Θεόδωρος Τσακίρης
Έκδοση ΒΝ6, Δεκέμβριος 2011