Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 20/2013 ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, υπεύθυνος του προγράμματος «Γεωπολιτική της Ενέργειας» στο ΕΛΙΑΜΕΠ αναλύει την απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από το διαγωνισμό ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ και εξετάζει τον αντίκτυπό της για τη θέση της Ελλάδας στο Νότιο Διάδρομο.