Στο ενημερωτικό σημείωμα 33/2012 ο μεταδιδακτορικός ερευνητής με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργος Τζογόπουλος, αναλύει τον αντίκτυπο του διαδικτύου στη δημοσιογραφία και τη δημόσια σφαίρα. Μεταξύ άλλων, θίγει το θέμα των wikileaks. Το κείμενο βασίζεται στην ομιλία που πραγματοποίησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 8 Νοεμβρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.