Το ενημερωτικό σημείωμα του Δρος Στέφανου Κορδώση επικεντρώνεται στο διαφορετικό ρόλο που έχουν αναλάβει Ρωσία και Τουρκία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Συγκεκριμένα, αναλύει τις συγκρουόμενες προσεγγίσεις των δύο χωρών, που εξηγούν το ψυχρό κλίμα των διμερών σχέσεών τους.