Στο ενημερωτικό σημείωμα 20/2012 o ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης επεξεργάζεται τον αντίκτυπο που πιθανώς θα έχει για τον αγωγό Ναμπούκο η αποχώρηση της κρατικής εταιρείας MOL. Η ανάλυση του Δρος Τσακίρη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά.