Το Ενημερωτικό Σημείωμα 28/2012 αναλύει την πολιτική Ιταλίας και Ελλάδας σε υποστήριξη του αγωγού TAP. Συγγραφέας είναι ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, συντονιστής του προγράμματος γεωπολιτικής της ενέργειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ.