Ελλάδα και Αίγυπτος απολαμβάνουν παραδοσιακά φιλικές σχέσεις. Πλέον, όμως, δημιουργείται η δυνατότητα μίας επιπρόσθετης οικονομικής συνεργασίας πάνω στη βάση της νέας διώρυγας του Σουέζ. To ενημερωτικό σημείωμα του κ. Ελευθέριου Μαστροθεόδωρου ασχολείται με τη δυνατότητα αυτή.