Στο  ενημερωτικό σημείωμα 10/2012 ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, συντονιστής του προγράμματος γεωπολιτικής της ενέργειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, αναλύει την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ για την επιβολή κυρώσεων στο ιρανικό αργό πετρέλαιο. Μεταξύ άλλων εξετάζει τρόπους αναζήτησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας από την πλευρά της Ελλάδας.