Η συγκεκριμένη ανάλυση εστιάζει στον πολυδιάστατο χαρακτήρα των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων. Η κατανόηση του βάθους των σχέσεων αυτών εξηγεί γιατί οι δύο χώρες, μαζί με την Κύπρο, ενδιαφέρονται τα τελευταία χρόνια να έλθουν πιο κοντά. Από την άλλη πλευρά, η επιθυμία Ισραήλ και Τουρκίας να εντατικοποιήσουν την προσπάθεια ομαλοποίησης των σχέσεών τους, η οποία έχει ξεκινήσει το 2016, είναι φυσιολογική και χρήζει συστηματικής παρακολούθησης αλλά δεν σχετίζεται με το μέλλον της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας.

  • Η εξέλιξη των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων την τελευταία δεκαετία και οι τριμερείς διασκέψεις Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου αναδεικνύουν την κοινή επιθυμία των χωρών να αναζητούν διαρκώς τρόπους εμπλουτισμού της συνεργασίας τους.
  • Η διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2016, την ίδια ακριβώς περίοδο που Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος χάραξαν σταθερά κοινή πορεία στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Ισραήλ και Τουρκία αναμένεται να βρουν τρόπο συνύπαρξης συμφωνώντας σε ορισμένα θέματα και διαφωνώντας σε άλλα.
  • Πιθανή τουρκοϊσραηλινή συνεργασία εναντίον του Ιράν στη Συρία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για περισσότερες συμπράξεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πολύπλοκο και ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την Άγκυρα.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της ανάλυσης (στα αγγλικά) εδώ.