Η μετανάστευση στο Πακιστάν είναι αλληλένδετη με την ιστορία και την εξέλιξη της χώρας. Η εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα των ανθρώπων, η οποία συνδέεται σε μια μεταναστευτική κουλτούρα τόσο ιδιωτική όσο και συλλογική. Επί του παρόντος, τέσσερα εκατομμύρια Πακιστανοί ζουν και εργάζονται εκτός της χώρας, οι μισοί από τους οποίους στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ειδικότερα, αποτελούν τη μεγαλύτερη κοινότητα της πακιστανικής διασποράς. Η Ελλάδα ελκύει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς είναι κομβικό σημείο για την παράνομη μετανάστευση από το Πακιστάν για την Ευρώπη. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στην περίπτωση της πακιστανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα και επιχειρεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα την παράνομη μετανάστευση σε ένα κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζονται συστηματικά οι μεταναστευτικές πολιτικές της Ελλάδας και του Πακιστάν. Ένα τέτοιο θεμελιώδες ερώτημα είναι πώς επηρεάζουν ή ελέγχουν οι ελληνικές πολιτικές μετανάστευσης τα σχέδια και τις δράσεις των παράνομων μεταναστών; Και, εξίσου σημαντικό, ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που οδηγούν τους μετανάστες να ταξιδέψουν και να μείνουν στην Ελλάδα;

Συγγραφέας: Κλεοπάτρα Ιουσέφ

Εισαγωγική έκθεση ΙΡΜΑΠΑΚΙΣΤΑΝ