Οι Γεωργιανοί αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών στην Ελλάδα και αντιστρόφως η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τους Γεωργιανούς μετανάστες. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν αφιερωθεί στη συγκεκριμένα ομάδα, που συνήθως εξετάζεται σε συνδυασμό με άλλες, στο πλαίσιο  ευρύτερων μελετών.

Η παρούσα εισαγωγική έκθεση έχει σαν στόχο να συνοψίσει την υπάρχουσα γνώση σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση μεταξύ Γεωργίας και Ελλάδας, βάση τόσο της πρωτογενούς όσο και της  δευτερογενούς έρευνας. Στα πλαίσια αυτά, εξετάστηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από διάφορες πηγές και πραγματοποιήθηκε μια σειρά συνεντεύξεων με τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γεωργία.

Για τους σκοπούς της έρευνάς, πραγματοποιήθηκαν πάνω από δέκα συνεντεύξεις με κρατικούς αξιωματούχους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, διεθνών οργανισμών και συλλόγων Γεωργιανών στην Ελλάδα και 6 συνεντεύξεις με αντίστοιχους φορείς στη Γεωργία. Το διάστημα διεξαγωγής της πρωτογενούς έρευνας ήταν  μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του 2013. Επιπλέον, έχουν συλλεχθεί στοιχεία από διάφορες πηγές όπως την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Συγγραφέας: Μικαέλα Μαρούφωφ

Εισαγωγική Έκθεση ΙΡΜΑΓΕΩΡΓΙΑ