Από το 1990 η Αλβανία έχει γνωρίσει μία από τις μεγαλύτερες και πιο δραματικές μεταναστευτικές εκροές στην ιστορία της. Σήμερα, πάνω από ένα εκατομμύριο Αλβανοί – περίπου 27,5% του συνόλου του Αλβανικού πληθυσμού και το 35% του ενεργού πληθυσμού (RoA, 2010) – έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Στην Ελλάδα οι Αλβανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη κοινότητα μεταναστών. Βιβλιογραφικές αναφορές εκτιμούν ότι πάνω από το 50% του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι Αλβανοί. Κατά τη διάρκεια του 1990, τα χερσαία σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας αποτελούσαν ένα από τα κύρια σημεία εισόδου της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ελλάδα.

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να παρουσιάσει το μέγεθος και τις βασικές τάσεις της παράτυπης Αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα, ως μέρος του Μεταναστευτικού συστήματος 1: Βαλκάνια προς ΕΕ (Αλβανία προς Ελλάδα). Η μελέτη διαρθρώνεται σε δύο κύρια μέρη.

Εισαγωγική Έκθεση ΙΡΜΑΑλβανική Παράτυπη μετανάστευση στην Ελλάδα: Η νέα τυπολογία της κρίσης