Το Ειδικό Τεύχος ‘Gender equality, legal mobilization and feminism in a multi-level European system‘ του περιοδικού Canadian Journal of Law and Society. που επιμελούνται η Κύρια Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ Ντία Αναγνώστου και η Καθηγήτρια Susan Millns, είναι διαθέσιμο. Στον τόμο μπορείτε να διαβάσετε, μεταξύ άλλων, το άρθρο της Δρος Αναγνώστου για την Ελλάδα με τίτλο: ‘Gender Constitutional Reform and Feminist Mobilization in Greece and the EU: From Formal to Substantive Equality?’