• Οι υποστηρικτές της σημερινής κυβέρνησης στην Τουρκία έχουν σαφώς ισχυρότερη εθνικιστική στάση απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες από ό,τι οι υποστηρικτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
  • Η πόλωση ανάλογα με τις κομματικές προτιμήσεις είναι πολύ υψηλή στην Τουρκία.
  • Η θρησκεία και η εκπαίδευση διαμορφώνουν σημαντικά τις αντιλήψεις τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα.
  • Τα επίπεδα εθνικισμού στην Ελλάδα έναντι της Τουρκίας είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι στην Τουρκία, αλλά πολύ πιο ομοιογενή στον άξονα αριστεράς-δεξιάς.

To Policy brief υπογράφει ο Ευάγγελος Αρεταίος, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf (στα Αγγλικά).