Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στα ΑΕΙ και σε οργανισμούς έρευνας. Περιγράφει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε φορέας, προκειμένου να εκπονήσει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις για να καταπολεμήσει τις έμφυλες ανισότητες στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας.

Ως πόνημα είναι καρπός του έργου TARGET “Taking a reflexive approach to gender equality and institutional transformation” χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Στα πλαίσια του έργου αυτού, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Στόχος μας ως ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή τη γνώση στην ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα και στους οργανισμούς που διεξάγουν ή χρηματοδοτούν επιστημονική έρευνα. Με την καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων ανοίγονται ταυτόχρονα νέοι ορίζοντες ανάπτυξης τόσο για τους ίδιους τους φορείς, όσο και για τη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ.