Από το 2018 το σημαντικότερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο υπήρξε η κλιμάκωση των διενέξεων της Τουρκίας με σχεδόν όλους τους γείτονές της σχετικά με την οριοθέτηση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) και φαινομενικά την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Οι διενέξεις κλιμακώθηκαν κατά τη διάρκεια των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τα πολεμικά πλοία της Ελλάδας και της Τουρκίας να αντιπαρατίθενται και τις δύο χώρες να φθάνουν στα πρόθυρα του πολέμου. Ύστερα από μεσολάβηση της Γερμανίας, η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να αποκλιμακώσουν την αντιπαράθεση και να επανεκκινήσουν συζητήσεις για την επίλυση των διαφορών τους.

Η έκθεση εξετάζει την κατάσταση της βιομηχανίας φυσικού αερίου και τον αντίκτυπο στις δραστηριότητες των Πολυεθνικών Εταιρειών Ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, τα πρόσφατα ευρήματα φυσικού αερίου της Τουρκίας στον Εύξεινο Πόντο και αξιολογεί πώς αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις διαφορές και τους υποκείμενους λόγους πίσω από αυτές. Επίσης εξετάζει τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί έως τώρα σχετικά με την οριοθέτηση των ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, μελετά τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, καθώς και τον αντίκτυπο στην Κύπρο, και διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις.

Το κείμενο υπογράφει ο Δρ. Charles Ellinas, Senior Fellow, Global Energy Center, Atlantic Council και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.