• Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να αναδειχθεί σε κορυφαίο εμπορικό κόμβο σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο.
  • Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης έχει υιοθετήσει εξωστρεφείς και δυναμικές πολιτικές με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με γειτονικές χώρες.
  • Η σημασία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μπορεί να ενισχυθεί αν βασιστεί στην έννοια της διασυνδεσιμότητας.
  • Η διασυνδεσιμότητα αφορά στην αναβάθμιση τόσο των τεχνικών και υλικών πτυχών όπως οι εμπορικές υποδομές, καθώς και το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο συνεργασίας, όπως συμφωνίες σε διμερές και πολυμερές επίπεδο με γειτονικές χώρες.
  • Η δραστική ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα συνολικής αναβάθμισης της διασυνδεσιμότητας με απτά οφέλη ως προς τη βελτίωση του περιφερειακού και διεθνούς ρόλου του λιμανιού.

Το κείμενο υπογράφουν ο Παναγιώτης Πασχαλίδης, Ερευνητής στο Πρόγραμμα Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και η Γεωργία Αναστασίου, Αναλύτρια στο Tradeviews.

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).