Κείμενο ανάλυσης εξέδωσε το Mercator European Dialogue με θέμα “Taking Back Control? The UK Parliament and the Brexit Withdrawal Negotiations”. Τη δημοσίευση “υπογράφει” ο Tim Oliver, Senior Lecturer, Institute for Diplomacy and International Governance, Loughborough University, London.

Ένα από τα βασικά σημεία-κλειδιά που αναλύονται στη δημοσίευση του MED είναι ότι: “Το Κοινοβούλιο υπήρξε πεδίο έντονων διαβουλεύσεων και διαφωνιών σχετικά με το τι θα πρέπει να σημαίνει η ψήφος για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την έγκριση της Συμφωνίας Εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ”, αλλά και πως: “Οι βαθιές διαιρέσεις μεταξύ Συντηρητικού και Εργατικού Κόμματος αντικατοπτρίζουν αντίστοιχες τομές εντός του συνόλου της βρετανικής κοινωνίας”.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο, στα Αγγλικά, εδώ.