Κείμενο ανάλυσης εξέδωσε το Mercator European Dialogue με θέμα “The Emergence of a European Political Space”. Τη δημοσίευση “υπογράφει” ο Stefan Lehne, visiting scholar at Carnegie Europe in Brussels.

Οι δύο βασικοί άξονες που αναλύονται στο Κείμενο Εργασίας είναι α) η εθνικοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και β) ο “εξευρωπαϊσμός” των εθνικών πολιτικών.

Βρείτε τη δημοσίευση του Mercator European Dialogue, στα αγγλικά, εδώ.