Η ερευνητική συνεργάτις του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Φιλίππα Χατζηστάυρου δημοσίευσε άρθρο της στο ακαδημαϊκό περιοδικό Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne [Les Etats de l’Union européenne, moteurs d’une forme de gouvernance inédite : le Trio de Présidences, Μάιος 2012, Νο. 568, σσ.275-286]. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.