Το Δελτίο Μέσης Ανατολής – Μεσογείου είναι μία νέα πρωτοβουλία του ΕΛΙΑΜΕΠ για την ανάλυση και αξιολόγηση των τρεχουσών εξελίξεων στην περιοχή.  Θα είναι διμηνιαίο και το περιεχόμενό του είναι διαθέσιμο στα αγγλικά. Μπορείτε να διαβάσετε το πρώτο τεύχος εδώ.