Το όγδοο τεύχος του Δελτίου Μέσης Ανατολής – Μεσογείου είναι διαθέσιμο. Βασικό του θέμα είναι οι μελλοντικές εξελίξεις στην Αίγυπτο.