Το τέταρτο τεύχος του Δελτίου Μέσης Ανατολής – Μεσογείου είναι διαθέσιμο. Βασικό του θέμα είναι οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο. Μπορείτε, μεταξύ άλλων, να διαβάσετε τη συνέντευξη της υπουργού εξωτερικών  της, Δρος Ερατούς Κοζάκου-Μαρκουλλή. Έμφαση δίνεται στην κυπριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και στο ζήτημα της ενέργειας.