Το 20o τεύχος του Δελτίου Μέσης Ανατολής-Μεσογείου ασχολείται με τα οικονομικά της Μέσης Ανατολής και της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στη σύγκριση χρηματοπιστωτικών συστημάτων και διαθέσιμων εναλλακτικών αλλά και στη σημερινή οικονομική κατάσταση.