Η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου, συμμετέχει με κεφάλαιό της για το τρίτο ελληνικό μνημόνιο στο ετήσιο βιβλίο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Μεσόγειο (ΙΕΜed). Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενό της.