Σε κείμενο ανάλυσής του που δημοσιεύθηκε στo Europe’s World, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος αναλύει την ευρωπαϊκή πολιτική κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο Ελλάδας και Τουρκίας.  Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενο.