Σε κείμενο ανάλυσής του που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό για την εξωτερική πολιτική Welt Trends, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος αναλύει την ελληνική πολιτική σε σχέση με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Μπορείτε εδώ να βρείτε το περιοδικό.