Η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Ελένη Παναγιωταρέα,  έγραψε άρθρο στην ιστοσελίδα EU Forum του ολλανδικού ερευνητικού κέντρου Clingendael με θέμα: «Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυξανόμενη δυσπιστία στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της λήψης αποφάσεων». Η ανάλυση είναι διαθέσιμη εδώ.