Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, δημοσίευσε μελέτη του για τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα σε σειρά αναλύσεων του Ιδρύματος Friedrich Ebert. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τη μελέτη.