Το παρόν κείμενο πολιτικής που υπογράφει ο Ιωάννης Αρμακόλας, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και η Ana Krstinovska, Ερευνήτρια, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, εκπονήθηκε στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για το Civil Society and Think Tank Forum της Συνδιάσκεψης της Διαδικασίας του Βερολίνου 2023 στο οποίο το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε ως συνδιοργανωτής.

Σκοπός του κειμένου είναι να κάνει μια αποτίμηση των τρεχουσών ιδεών και πρωτοβουλιών για την επανεκκίνηση της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια εστιάζοντας στους τρόπους αντιμετώπισης των βασικών πολιτικών ζητημάτων που στέκονται εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, το έγγραφο χρησιμοποιεί ως βάση τις διαβουλεύσεις μιας ευρείας ομάδας εμπειρογνωμόνων από τα Δυτικά Βαλκάνια και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2023. Η διαδικασία περιελάβανε τρεις διαβουλεύσεις με 42 ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και μια δημόσια διάσκεψη με 144 συμμετέχοντες. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συντόνισε τη διαδικασία διαβούλευσης, παράλληλα με την κύρια ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Η Διαδικασία του Βερολίνου ξεκίνησε το 2014 στο Βερολίνο με πρωτοβουλία της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ. Περιλαμβάνει πολιτικούς εκπροσώπους των 6 χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, μαζί με εκπροσώπους πολλών κρατών-μελών της ΕΕ, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και περιφερειακών οργανισμών. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια ως εφαλτήριο προς την ένταξη στην ΕΕ και εστιάζει σε διάφορους τομείς, όπως η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η νεολαία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η συμφιλίωση κ.λπ. Το Civil Society Forum, που φιλοξενείται ετησίως από το 2015, αποτελεί σημαντική πτυχή της Διαδικασίας του Βερολίνου, καθώς συγκεντρώνει μια μεγάλη ομάδα αναλυτών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών από την περιοχή και την ΕΕ και προσπαθεί να δώσει νέα πνοή στη δημόσια συζήτηση για τα πιο πιεστικά ζητήματα σχετικά με τη διεύρυνση και να παράσχει συστάσεις στους φορείς χάραξης πολιτικής. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα για τα Δυτικά Βαλκάνια που πιστώνονται στη Διαδικασία του Βερολίνου περιλαμβάνουν την εστίαση στη συνδεσιμότητα των υποδομών, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του επενδυτικού πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια και στην αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής- τη βελτίωση της περιφερειακής κινητικότητας, ιδίως για τους νέους, μέσω της δημιουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Συνεργασίας Νέων- και την έναρξη της Κοινής Περιφερειακής Αγοράς μέσω μιας σειράς συμφωνιών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ.