Το βιβλίο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ Λ. Τσούκαλη περιέχει εξήντα σύντομα άρθρα σε μια ευρεία γκάμμα θεμάτων. Ξεκινά με την αβέβαιη προσαρμογή της Ελλάδας σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, μιας κοινωνίας συντηρητικής και ένα πολιτικό σύστημα που έχει πλέον φτάσει στα όριά του: σημάδια μιας κρίσης που βαθαίνει. Συνεχίζει με τις πολιτικές επιλογές μιας Ευρώπης που ακόμη δεν ξέρει τι είναι και τι θέλει να γίνει άμα μεγαλώσει. Ζούμε το τέλος μιας εποχής με όρους πολιτικούς, οικονομικούς και ιδεολογικούς. Οι αγορές τελικά δεν αυτορρυθμίζονται, η αλήθεια δεν είναι μονοσήμαντη και σίγουρα δεν αρκεί η μόνη υπερδύναμη για να της δώσει τη δική της αυθεντική ερμηνεία, αλλά και να την επιβάλει. Ποιος όμως μπορεί να προβλέψει τη νέα εποχή σε έναν κόσμο πιο σύνθετο, με πολλές εστίες αστάθειας και ασαφείς κανόνες;

Τίτλος Και αν βγαίναμε από το καβούκι μας;
Συγγραφέας Λουκάς Τσούκαλης
Έκδοση Παπαζήσης, 2009