Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βρίσκεται σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές στην ιστορική της πορεία. Οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που ασκούνται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα καθώς και η διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. έχουν επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση αναφορικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Με έναυσμα τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα βασικότερα διλήμματα  που απασχολούν τις ευρωπαϊκές ελίτ αναφορικά με το μέλλον  της Ε.Ε. δεδομένων των μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές σύστημα. Το κείμενο εργασίας καταγράφει τις βασικές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε., ενώ παράλληλα διερευνά τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής θεσμικής αρχιτεκτονικής ενταγμένης στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης ενοποίησης και για την προώθηση ενισχυμένων τομεακών συνεργασιών ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες κρατών μελών της Ένωσης.

Κείμενο Εργασίας 78/2017: Από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην πολυενταξιακή Ευρώπη;

Συγγραφείς: Φιλίππα Χατζησταύρου και Κωνσταντίνος Παπανικολάου