Α. Infographic (Οπτικοποίηση δεδομένων):

Το ΕΛΙΑΜΕΠ σας παρουσιάζει το παρακάτω Infographic, στο οποίο απεικονίζονται στοιχεία για τις βασικές εθνικότητες αιτούντων ασύλου και προσφύγων στην Ελλάδα, τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων ανά φύλο και εθνικότητα, την μετεγκατάσταση προσφύγων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τον αριθμό των μεταναστών που επεστράφησαν  στην Τουρκία βάσει της Συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας και τις εθνικότητες, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου συνήθως απορρίπτονται.

To infographic σε αρχείο PDF είναι διαθέσιμο εδώ.

Β. Στατιστικά στοιχεία

Επιπλέον, παρουσιάζουμε στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα για την οικονομική μετανάστευση στην Ελλάδα, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τον μεταναστευτικό πληθυσμό βάσει του αριθμού των αδειών διαμονής  ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και κατηγορία (οικογενειακή επανένωση, απασχόληση, σπουδές και άλλους λόγους). Επίσης, θα δείτε δεδομένα από το IKA-ETAM σχετικά με την κατανομή των αλλοδαπών, τα επαγγέλματα στα οποία απασχολούνται, τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας ανά φύλο και τόπο γέννησης. Τα γραφήματα σε μορφή PDF είναι διαθέσιμα εδώ.